آمریکا به مرکز کنترل زلزله ووهان حمله سایبری کرده است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: واشنگتن به مرکز کنترل زلزله استان ووهان این کشور حمله سایبری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181863/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA