ادعای دبیرکل ناتو : چین تا پایان سال ۲۰۳۵ حدود یکهزار و ۵۰۰ کلاهک هسته ای خواهد داشت


تهران-ایرنا- ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو روز سه شنبه ادعا کرد انتظار می‌رود چین تا سال ۲۰۳۵ حدود یک هزار و ۵۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087206/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B5-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DA%A9