از راستی آزمایی اروپا درباره تعهدات برجامی تا ماراتن انتخاباتی در ترکیه


تهران-ایرنا- راستی آزمایی اروپا به تعهدات برجامی، حضور قطعه‌سازان ایرانی در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو، هشدار دیپلمات روس در مورد تنش‌ در قطب شمال، استعفای زنجیره ای پلیس‌ها در فرانسه و پایان رای گیری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا در چند ساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111318/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C