استرالیا برای پایان جنگ اوکراین دست به دامن چین شد


نیویورک – «پنی وانگ» وزیر امور خارجه استرالیا در اولین سخنرانی مهم خود در سازمان ملل از چین خواست تا از روابط خود با روسیه استفاده کند و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری این کشور را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تحت فشار قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84896478/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF