اظهار نظر یک سخنگوی آمریکایی درباره پول‌ های بلوکه شده ایران در کره جنوبی


تهران – ایرنا – یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در مورد هفت میلیارد دلار پول‌ بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، با ادبیاتی حاکی از تعیین تکلیف و تعیین شرط برای جمهوری اسلامی ایران، گفته است که ایران می‌تواند از این مبالغ برای خرید اقلام بشر دوستانه استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094169/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86