ایران، مقصدی جذاب برای گردشگران چینی


تهران- ایرنا- با فرا رسیدن تعطیلات تابستانی، گردشگران چینی که درسال های گذشته بیشتر تمایل به سفر به اروپا و آمریکا داشتند، حالا بسیاری از آنها نظرشان را تغییر داده اند و علاقه فراوانی برای سفر به خاورمیانه و آفریقا دارند و ایران هم در صدر فهرست مقصدهای جذاب برای این گردشگران ثروتمند قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173406/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C