بازدید بیش از ۴ میلیون نفر از جاذبه‌های اصفهان

تیم  کجارو

بیش از ۴ میلیون بازدید نوروزی از جاذبه‌های اصفهان ثبت شد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان اصفهان گفت:

آمارهای ارائه شده از سوی کمیته آمار ستاد سفر اصفهان حاکی است که از روز بیست‌وچهارم اسفند لغایت یازدهم فروردین امسال ۴ میلیون و ۶۰۲ و ۶۰۷ نفر گردشگر از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان بازدید به عمل آورده‌اند.

 حمیدرضا محققیان اظهار کرد:

آمارهای ارائه شده از سوی کمیته آمار ستاد سفر اصفهان حاکی است که از روز بیست‌وچهارم اسفند لغایت یازدهم فروردین امسال ۴ میلیون و ۶۰۲ و ۶۰۷ نفر گردشگر از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان بازدید به عمل آورده‌اند.

وی افزود:

بررسی آمارها همچنین حاکی است که در طی این مدت ۱ میلیون و ۶۰۷ هزار ششصد و ۱۶ نفر گردشگر حداقل به‌مدت یک شب در ۲۸ شهرستان استان اصفهان اقامت داشته‌اند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان اصفهان بیان کرد:

 از آمار موجود تعداد ۹۹۰ هزار و ۸۲۳ نفر گردشگر در شهرستان اصفهان اقامت داشته‌اند.

]
منبع: https://www.kojaro.com/news/197866-isfahan-nowroz-visit-statistics/