بازدید معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد چابهار از مسیرهای خروجی آب های سطحی و مراکز جامع سلامت و اورژانس جاده ای

عبدالحکیم آصفی از مسیرهای خروجی آب های سطحی پیکره مسکونی شهرک صیاد و پیکره گردشگری روستای تیس بازدید نمود و دستور کارهای لازم جهت رفع نواقص سیستم های هدایت آبهای سطحی صادر شد. – صفحه اقتصاد – این بازدید در راستای بهسازی مسیرهای خروجی آب، بررسی خسارات وارده طی بارندگی …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی
]
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030268040002725888/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2