با هدف تسهیل خدمات کنسولی/ نشست کنسولی ایران و چین برگزار شد


تهران-ایرنا- «محسن بختیار» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن اعلام کرد در راستای فراهم کردند تسهیلات بیشتر در زمینه های خدمات کنسولی،هشتمین نشست کنسولی ایران-چین برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229553/%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF