برزیل و هند مخالف گسترش بریکس هستند


تهران – ایرنا – در آستانه نشست قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس) در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و گمانه زنی ها برای پیوستن اعضای بیشتری به این ائتلاف سیاسی و اقتصادی، گزارش ها از مخالفت دولت های برزیل و هند با پیوستن اعضای جدید به آن خبر می دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188196/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF