برگزاری رزمایش نظامی چین در نزدیکی تایوان


تهران- ایرنا- رزمایش نظامی بزرگ چین در نزدیکی تایوان از روز سه‌شنبه در حال برگزاری است و پکن روز چهارشنبه در دومین روز از این رزمایش، ناوهای جنگی و هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن خود را راهی حریم دریایی تایوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168414/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86