بلیت موزه ها برای چه کسانی رایگان و نیم بهاست؟

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از افزایش نرخ ورودی موزه ها، گروه هایی را که مشمول بلیت رایگان و نیم بها می شوند، اعلام کرد. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی
]
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030147670718318592/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F