تاکید بر همکاری با متخصصان اندونزی در تولید تراشه‌های فناورانه


تهران- ایرنا- قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به هدف‌گذاری کشور برای خودکفایی در حوزه الکترونیک، میکروالکترونیک و نانوالکترونیک، یادآور شد: ایران قصد دارد در تولید تراشه‌های فناورانه به خودکفایی برسد و آماده همکاری با متخصصان و نخبگان اندونزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187624/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87