تاکید رهبر کره شمالی بر تقویت آمادگی تهاجمی برای هرگونه جنگ احتمالی


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد پنجشنبه گزارش دادند، رهبر کره شمالی در نشست سران نظامی این کشور خواستار تقویت آمادگی تهاجمی برای هرگونه جنگ احتمالی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194648/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C