ترکیه از صادرات موشک به اندونزی خبر داد

وی افزود: طی پیمانهایی که منعقد کردیم، تولیدات خود را برای نخستین بار و در آینده‌ای خیلی نزدیک در خدمت وزارت دفاع اندونزی قرار خواهیم داد.

کوتورلوش اضافه کرد: سیستم موشک میان برد و کوتاه برد “خان” را برای نخستین بار مورد استفاده ارتش اندونزی قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932051/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AFکوتورلوش افزود که دو توافق با هماهنگی ریاست صنایع دفاعی ترکیه با وزارت دفاع اندونزی امضا کرده که به ادعای وی این مسأله بیانگر اطمینان مقامات جاکارتا به صنایع دفاعی ترکیه است.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری “آناتولی” ترکیه شماری توافقنامه در حاشیه نمایشگاه دفاعی اندونزی ، فوروم 2022 ( Indo Defence Expo & Forum 2022) هم اکنون در جاکارتا پایتخت اندونزی در حال برگزاری است ، با این کشور امضا کرد.
مراد کورتولوش معاون مدیرکل شرکت صنایع دفاعی روکیتسسان به آناتولی گفت که بازار جنوب شرق آسیا برای این شرکت بسیار مهم است و آنها سالهاست که این نمایشگاه را دنبال می‌کنند.

وی گفت که روکیتسسان تولیدات مختلفی در حوزه دریایی و هوایی و زمینی تولید می کند.