تقابل واشنگتن و پکن در دریای چین جنوبی


تهران-ایرنا- سفارت چین در مانیل، آمریکا را به ایجاد شکاف میان فیلیپین و پکن متهم کرد و از «اتهامات بی‌اساس» واشنگتن که به دنبال ایجاد مشکل در دریای چین جنوبی است، ابراز تاسف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976288/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C