تلاش محققان ژاپنی برای تشخیص زودهنگام افسردگی پس از زایمان


تهران- ایرنا- محققان دانشگاه توهوکو در تلاش هستند راهی برای پیش‌بینی احتمال ابتلای یک زن باردار به افسردگی پس از زایمان از طریق تجزیه و تحلیل خون پیدا کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044779/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86