تمجید اروپا از ابتکار چین برای پایان دادن به جنگ اوکراین


تهران- ایرنا – نماینده اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی اخیر شی جینپینگ رئیس جمهوری چین با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را گامی مثبت ارزیابی کرد و خواستار تلاش های بیشتر برای دستیابی به صلح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106009/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86