تهیه کیسه های پارچه ای با نماد یوزپلنگ آسیایی در روستای هدف گردشگری قلعه بالا

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود از تهیه کیسه های پارچه ای با نماد یوزپلنگ آسیایی برای روستای هدف گردشگری قلعه بالا خبر داد.

– ایسنا/سمنان رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود از تهیه کیسه های پارچه ای با نماد یوزپلنگ آسیایی برای روستای هدف گردشگری “قلعه بالا” خبر داد.

مرتضی نظری 2 اردیبهشت 1403 اظهار کرد: توزیع کیسه های پارچه ای با نماد یوزپلنگ آسیایی در بین فروشگاه های صنایع دستی و مغازه های روستای قلعه بالا به منظور حذف پلاستیک و حفظ محیط زیست صورت گرفت.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: با توجه به این که پارک ملی توران شهرستان شاهرود ازجمله مهم ترین و معدود زیستگاه های باقی مانده یوز آسیایی در دنیا، در نزدیکی روستای هدف گردشگری قلعه بالا است، این نماد ملی برای کیسه های پارچه ای انتخاب شد.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ استفاده از کیسه های پارچه ای به جای نایلون و کیسه های پلاستیکی و حفاظت از محیط زیست، از جمله مهم ترین اهداف اجرای این طرح است.

او گفت که گردشگری یکی از پویاترین بخش های اقتصادی جهان به شمار می آید و افزود: روستای هدف گردشگری قلعه بالا یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی در استان سمنان و کشور محسوب می شود.

]
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030265959612803072/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1