جهش تولید با مشارکت مردم و دستگاه های دولتی محقق می شود |

جهش تولید با مشارکت مردم و دستگاه های دولتی محقق می شود |

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخشی از فرایند تحقق جهش تولید با مشارکت مردم است بخشی دیگر آن تعهدات دستگاه های اجرایی و دولتی است.

– سید احسان عسکری در بازدید تیم اقتصادی استان و کارگروه تسهیل تولید و رفع موانع تولید که در بازدید از 6 واحد تولیدی و گردشگری شهرستان بویراحمد برگزار شد، افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، وقتی از جهش صحبت می شود رشد با سرعت بیشتر است.

وی اظهار کرد: بخشی از فرایند جهش تولید مشارکت مردم است بخشی دیگر آن تعهدات دستگاه های اجرایی و دولتی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بنابراین برنامه ریزی های جهت استفاده از ظرفیت مردمی و دولتی انجام شده است که از ابتدای امسال برنامه های را دنبال می کنم که در حقیقت رفع موانع تولید و تسهیل تولید است.

عسکری با اشاره به توسعه گردشگری عشایری و روستایی تصریح کرد: 45 واحد بوم گردی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد در دست ساخت است که تا پایان امسال 10 واحد به بهره برداری می رسند.

وی در بازدید از واحد تولیدی آب معدنی منصوری در منطقه ستنگان شهرستان بویراحمد در رابطه با مشکلات حوزه آب، راه، برق و گاز این واحد تولیدی ادامه داد: راه دسترسی این واحد صنعت

]
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030110856401475584/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82