خسارت سیلاب به بدنه و لایه های زیرین محوطه تاریخی یاریم تپه درگز (27 اردیبهشت)

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درگز از جاری شدن سیلاب در رودخانه درونگر و عبور آن از کنار یاریم تپه و تخریب بدنه و لایه های زیرین این تپه تاریخی خبر داد. – رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درگز از جاری شدن سیلاب در رودخانه درونگر و عبور آن از …
منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی
]
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030223425234632704/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C