درخواست سازمان جهانی بهداشت از چین برای اشتراک‌گذاری اطلاعات کرونا


تهران – ایرنا – سازمان جهانی بهداشت باز دیگر از چین خواست اطلاعات دقیق و مشخص از وضعیت کووید – ۱۹ را در این کشور به اشتراک گذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984706/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA