دریاسر با رعایت ضوابط محیط زیستی گردشگر می پذیرد +فیلم

رییس اداره محیط زیست تنکابن با اعلام اینکه دشت دریاسر تحت پوشش منطقه حفاظت شده بنِسکوه قراردارد، افزود: گردشگران ورودی به این منطقه می بایست ضوابط حاکم بر مناطق حفاظت شده را رعایت و گردشگری مسوولانه را مدنظر قرار دهند. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی
]
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030216323240826880/%C2%AB%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85