دستور رهبر کره شمالی برای پرتاب ماهواره های شناسایی


تهران- ایرنا -رسانه دولتی کره شمالی امروز چهارشنبه به نقل از رهبر کره شمالی اعلام کرد پیونگ یانگ ساختن نخستین ماهواره جاسوسی را تکمیل کرده و کیم جونگ اون دستور آخرین آمادگی ها برای پرتاب آن را طبق برنامه ریزی صادر کرده است. اقدامی که منجر به افزایش تنش ها در شبه جزیره کره خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087487/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C