دیپلمات ارشد چین خواستار مذاکره و همکاری با آمریکا شد


تهران – ایرنا– وانگ یی دیپلمات ارشد چین روز یکشنبه اعلام کرد چین و آمریکا باید مذاکره را به جای رویارویی دنبال کنند و از اشتباهات رخ داده در جریان جنگ سرد بپرهیزند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985672/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%AF