دیپلماسی شرقی در آسیای غربی


تهران – ایرنا – نقش آفرینی چین در شکل گیری توافق نهایی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط بعد از هفت سال اختلاف نظر میان دو قدرت بزرگ خاورمیانه و جهان اسلام، حکایت از بازیگری چین در تقویت صلح و ثبات بین المللی و اثرگذاری آن در کنار قدرتهای غرب آسیا در ایجاد یک نظم نوین جهانی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053232/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C