رئیس جمهوری کره جنوبی: ژاپن از یک متخاصم، به شریک سئول تبدیل شده است


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی امروز چهارشنبه با تاکید بر آمادگی خود برای بهبود روابط دوجانبه گفت ژاپن از کشور نظامی متخاصم در گذشته به شریک تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044038/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84