رایزنی وزرای خارجه ایران و ژاپن درباره آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریمها


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به توکیو سفر کرده است، با همتای ژاپنی خود دیدار کرد و دو طرف درباره آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریمها و همکاری‌های پادمانی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191593/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9