رایزنی کره جنوبی و کوبا با هدف تقویت روابط


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد: سئول و هاوانا اخیرا رایزنی هایی در سطح بالا برای تقویت روابط و مبادلات با وجود فقدان روابط دیپلماتیک رسمی انجام داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139006/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7