رشد ثابت ۴.۷ درصدی تجارت خارجی چین


تهران- ایرنا – داده های رسمی دولت چین نشان می دهد تجارت خارجی این کشور رشدی ۴.۷ درصدی طی ۵ ماه اول سال جاری میلادی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132930/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B4-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86