روابط راهبردی روسیه و چین/ واشنگتن برای جنگ همزمان با مسکو و پکن ناتوان است


تهران-ایرنا- اسپوتنیک نوشت، ناظران بین‌المللی معتقدند چین دلایل زیادی برای تعمیق روابط با روسیه در بحبوحه افزایش تحریکات آمریکا علیه این دو قدرت جهانی دارد و در مورد توانایی واشنگتن برای به راه انداختن جنگ رو در رو و هم‌زمان علیه مسکو و پکن تردید دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038187/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88