سئول: دور باطل تهدیدات کره شمالی دیگر کارساز نیست
تهران – ایرنا – وزیر اتحاد کره جنوبی امروز دوشنبه به کره شمالی هشدار داد که دور باطل دریافت کمک و شکستن پیمان از سوی این کشور دیگر راه گشا نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245293/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA