سالگرد جنایت اتمی هیروشیما؛ هشدار در باره افزایش جنون هسته‌ای در جهان


تهران- ایرنا – مدیر بنیاد تحقیقات صلح بین المللی استکهلم هشدار داد کشورهایی از جمله آمریکا، چین و روسیه در باره مناقشات اوکراین و تایوان، بر لبه رقابت و بازی غیرقابل کنترل سلاح های اتمی شبیه آنچه در جنگ سرد اتفاق افتاد، قرار گرفته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191570/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C