ستاد مشترک نیروهای نظامی ژاپن تاسیس می‌شود

بر اساس این گزارش برای ایجاد چنین ستادی مقامات ژاپنی باید قبل از هر کاری قانون نیروهای نظامی خود را اصلاح کنند که قرار است اواخر سال جاری بررسی شود. پس از اصلاحات، ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ یک سیستم واکنش سریع ایجاد کند، زیرا برخی کارشناسان نگران حمله احتمالی به تایوان هستند.

مطبوعات ژاپنی روز شنبه به نقل از منابع دولتی گزارش دادند این ستاد مشترک با هدف هماهنگی نیروهای نظامی این کشور و همکاری بیشتر با ارتش آمریکا ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از اسپوتنیک، ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ یک فرماندهی واحد از نیروهای نظامی خود در این کشور تاسیس کند تا تعامل بیشتر بین نیروهایش برقرار کند.

ستاد مشترک نیروهای نظامی ژاپن واحد مسئول ارتباطات اطلاعاتی و تعامل استراتژیک با ارتش آمریکا به منظور تقویت عملیات مشترک خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927056/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFبه نوشته مطبوعات ژاپنی قرار است ریاست این ستاد بر عهده مستقیم دولت قرار داشته باشد که رئیس ستاد مذکور تحت نظارت وزارت دفاع این کشور اداره خواهد شد.