سخنان رییس جمهوری درباره افزایش گردشگران خارجی اشتباه بود؟

سخنان رییس جمهوری در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مبنی بر اینکه در سال جاری شاهد افزایش 50 درصدی تعداد گردشگران خارجی در کشور بودیم، –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی
]
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021218451325497344/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F