سخنگوی وزارت خارجه چین: پکن برای تعمیق روابط با مسکو و دهلی نو آماده است


تهران- ایرنا- مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن تاکید بر حمایت از سیاست خارجی جدید روسیه، گفت: پکن برای تعمیق روابط با مسکو و دهلی نو آماده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072905/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88