سفر نخست وزیر ژاپن به کره جنوبی پس از ۱۲ سال


تهران- ایرنا- «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه به منظور دیدار و گفتگو با یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی وارد سئول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103684/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84