سه فضانورد چینی به فضانوردان ایستگاه فضایی چین ملحق شدند


تهران – ایرنا – کمتر از ۹ ساعت بعد از پرتاب سفینه فضایی «شن جوئو ۱۶» به ایستگاه فضایی چین که صبح امروز (سه شنبه) انجام شد، سه فضانورد چینی به تیم سه نفره ای که از حدود شش ماه قبل در این ایستگاه فضایی مستقر بودند، ملحق شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126957/%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF