سیاست‌های کره‌جنوبی در قبال چین هم راستا با آمریکا است


تهران- ایرنا- کارشناسان چینی می‌گویند با وجودی که این کشور از توسعه روابط با سئول استقبال می‌کند اما کره‌جنوبی هم‌راستا با سیاست‌های آمریکا، روابط خود را با این کشور کاهش داده و به طور مرتبط به حجم مبادلات تجاری، رایزنی‌های سیاسی و روابط فرهنگی آسیب وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152448/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA