سیل پکن با بیش از ۵۱ کشته و مفقود/ مسئولان شهرداری پکن عذرخواهی کردند


تهران-ایرنا- بارش باران بی سابقه در پکن تاکنون به جان باختن و مفقودی ۵۱ نفر از ساکنان این شهر و حومه آن شده است همچنین مسئولین شهرداری به احترام جان باختگان و عذرخواهی به مردم از جای خود بلند شده و تعظیم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193710/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C