شمار قربانیان زلزله نپال به ۱۳۲ نفر رسید


تهران- ایرنا- قربانیان زمین لرزه جمعه شب در نپال به بزرگی ۵.۶ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) به ۱۳۲ نفر افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280019/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF