شی جینپینگ با معمار روابط چین و آمریکا ملاقات کرد


تهران- ایرنا- شی جینپینگ رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه با هنری کیسینجر صد ساله دیپلمات کهنه کار و وزیر خارجه آمریکا در دهه 1980 میلادی ،در پکن دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175510/%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF