صندوق توسعه اماکن تاریخی، پیوند دهنده میراث و گردشگری است+ فیلم

مدیرعامل صندوق توسعه اماکن تاریخی با بیان اینکه حلقه واسط بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صندوق است، گفت: زیرا فعالیت صندوق با یک بنا شروع می شود، –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی
]
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021216768901400576/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2B