طالبان: تداوم تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان شده است


تهران- ایرنا – سرپرست وزارت اقتصاد طالبان در دیدار با نماینده ویژه ژاپن در امور افغانستان گفت تداوم تحریم‌ها بر سیستم‌های بانکی و اقتصادی و مسدود کردن سرمایۀ ارزی افغانستان از سوی سازمان ملل‌ متحد، وضعیت اقتصادی این کشور را متاثر کرده و سبب بروز مشکلات در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی شده‌ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146047/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87