طلوع بریکس، غروب دلار


تهران- ایرنا- نشریه چینی “چاینا دیلی” در گزارشی به تسریع و افزایش روند تلاش ها برای تنوع بخشیدن به ارزهای رایج در فعالیت های تجاری در جهان به ویژه در نشست قریب الوقوع سران گروه بریکس در آفریقای جنوبی پراخته و می نویسد مساله دلارزدایی سالهاست که آغاز شده است و محدود و مربوط به سالهای اخیر نمی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196574/%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1