عناوین روزنامه‌های جهان؛ انگلیس: ناتو نباید خود را درگیر جنگ اوکراین کند


تهران-ایرنا- انگلیس:ناتو نباید خود را درگیر جنگ اوکراین کند، آمریکا یک شیء پرنده ناشناس دیگر را هم سرنگون کرد و قربانیان زلزله ترکیه و سوریه به بیش از ۳۳ هزار نفر رسید، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه ) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029688/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF