فرار ۴ شهروند کره شمالی برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۱۹
تهران- ایرنا – مقامات سئول اعلام کردند گروهی متشکل از چهار شهروند کره شمالی که هویت شان مشخص نشده در تلاشی آشکار از کره شمالی با قایقی چوبی از مرز میان دو کره عبور کردند و وارد کره جنوبی شدند که از نوامبر سال 2019 اولین خروج شهروندان کره شمالی از کشورشان محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85268873/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9