لوکاشنکو: آمریکا قصد دارد در چین جنگ راه بیندازد


تهران- ایرنا- الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس با متهم کردن آمریکا به ایجاد شکاف میان اروپا و پکن گفت که واشنگتن قصد دارد در چین جنگ داخلی راه بیندازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042774/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF