مذاکرات کره شمالی با سازمان ملل پیرامون سرباز آمریکایی گمشده آغاز شد


تهران- ایرنا – یک مقام سازمان ملل متحد امروز دوشنبه از مذاکرات فرماندهی سازمان ملل و کره شمالی درباره پرونده تراویس کینگ سرباز آمریکایی که چندی پیش وارد مرز کره شمالی شد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179274/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87