مشارکت چین و روسیه در رزمایش «شمال، تعامل-۲۰۲۳»


تهران- ایرنا- وزارت دفاع چین اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه به زودی در رزمایش های نظامی «شمال. تعامل-۲۰۲۳» که توسط چین در دریای ژاپن برگزار می‌کنند، شرکت خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170091/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3